Konsultacje z rodzicami

Zapraszamy na konsultacje z rodzicami w miesiącu maju z dniach 5 – 18 maja. Lista dla chętnych rodziców będzie wywieszona na 7 dni przed planowanym spotkaniem.