Informacje

Przedszkole „Kraina Baśni” jest placówką publiczną z profilowanym językiem angielskim i na życzenie rodziców niemieckim prowadzonym autorską metodą „Krainy Baśni”. W trakcie pracy dbamy o wszechstronny rozwój dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa, a także współpracę z rodzicami dla osiągania coraz lepszych efektów naszych działań. W przedszkolu funkcjonują dwie  grupy rodzinne dla dzieci 2,5-3-4  letnich i 4-5-6 letnich. Dzieci podczas zajęć dydaktycznych odbywających się w oddzielnych salach są podzielone na mniejsze podgrupy wiekowe .

Zapewniamy:
- przedszkole czynne 6.00-18.00 z dwutygodniową przerwą wakacyjną na przełomie miesięcy lipca i sierpnia (istnieje możliwość zapewnienia opieki dziecku w punkcie na ul. Strumykowej)
- Język Angielski metodą „Krainy Baśni” 4 dni w tygodniu w grupach 12-15 osobowych. ( na życzenie rodziców 4 dni w tygodniu zajęć w małych grupach)
- opiekę logopedy, pedagoga, psychologa.

-dobrowolne zajęcia dodatkowe płatne rytmika, tańce grupowe , koncerty filharmonii i zajęcia badawczo-poznawcze.

- dzieci otrzymują w przedszkolu niespodzianki z okazji ważniejszych „świąt dziecięcych”. Obchodzimy w przedszkolu urodziny dzieci.

Prowadzimy comiesięczne dyżury metodyczne i konsultacje dla rodziców. Przedszkole dysponuje czterema salami przeznaczonymi dla dzieci, dwie sale pobytu dziennego z bezpośrednim dostępem do sanitariatów oraz sala do nauki języków i zajęć w małej grupie. W sali tej stworzony jest kącik do pracy logopedycznej i psychologicznej.

Informacje o przedszkolu:

 • W przedszkolu funkcjonuję dwie grupy rodzinne 2,5 – 4 latków i 4 – 6 latków.
 • Zapewniamy:
  • Przedszkole czynne 6.30-18.00 z dwutygodniową przerwą wakacyjną na przełomie miesięcy lipca i sierpnia
  • Język angielski metodą „Krainy Baśni” 4 dni w tygodniu
  • Opiekę logopedy, pedagoga.
  • Zajęcia dodatkowe wybierane przez rodziców: rytmika, tańce ogólnorozwojowe, koncerty filharmonii,  warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne. Warsztaty matematyczno-konstrukcyjne i badawcze.
  • Dzieci otrzymują w przedszkolu drobne prezenty z okazji urodzin i niespodzianki z okazji ważniejszych „świąt dziecięcych”. Obchodzimy w przedszkolu urodziny dzieci.
 • Prowadzimy comiesięczne dyżury metodyczne i konsultacje dla rodziców
 • Przedszkole dysponuje czterema salami przeznaczonymi dla dzieci:
  • dwie sale pobytu dziennego z klimatyzacją i bezpośrednim dostępem do sanitariatów
  • sala do nauki języka angielskiego
  • sala do zajęć w małej grupie oraz indywidualnych. W sali tej stworzone są kąciki do pracy logopedycznej i psychologicznej.
 • Przedszkole dysponuje ogrodem jordanowskim z drewnianymi zabawkami.