Placówka na ul.J.Waszczyka

Szanowni Rodzice

Od 1 lutego 2017 roku  jesteśmy placówką publiczną i uczestniczymy w naborze miejskim.

W związku z powyższym obowiązuje nas terminarz naboru miejskiego.

Informacje naborowe :

Planowane opłaty na rok przedszkolny 2020/2021 :

- Wyżywienie 12 zł za dzień (4 posiłki dziennie).

 

W ramach opieki podstawowej zapewniamy:

 • przedszkole czynne w godzinach od 6.00 – 18.00.
 • zajęcia z języka angielskiego 3 razy w tygodniu w  grupach prowadzonych programem „Kraina Baśni” ( grupy 12-15 osobowe)
 • gimnastykę ogólnorozwojową
 • opiekę logopedy, pedagoga
 • wycieczki i wyjścia edukacyjne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • niespodzianki dla dzieci z okazji ważniejszych świąt
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci

Zajęcia dodatkowe wybierane dobrowolnie przez rodziców:

 • Język Niemiecki
 • Język Angielski rozszerzenie do 3 razy w tygodniu
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty matematyczno –konstrukcyjne
 • Rytmika
 • Tańce
 • Filharmonia
 • Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
 • Zajęcia badawczo-poznawcze

10 powodów dla których warto wybrać „Krainę Baśni”

1. Przedszkole mieści się w parterze budynku wielorodzinnego na brzegu osiedla. Dzieci mają do dyspozycji 4 sale, udekorowane postaciami z bajek, wyposażone w nowe kolorowe  meble, na których czekają  małe i duże zabawki. Przez duże okna można oglądać otaczającą zieleń lasu i wspominać przygody przeżywane w tych miejscach podczas spacerów i wypraw.

2. Jest to miejsce, w którym dziecko będzie mogło rozpocząć i zakończyć edukację przedszkolną. W rodzinnej atmosferze przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

3. Zapewniamy codziennie zajęcia dydaktyczne w zakresie zajęć ogólnorozwojowych oraz 2 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego prowadzone w małych grupach (12-15 osób).

4. Zapewniamy różne zajęcia dodatkowe (rytmika, tańce, karate, filharmonia, warsztaty plastyczne, warsztaty matematyczno-konstrukcyjne).

5. Wprowadzając naukę języka obcego do zajęć maluchów, wierzymy w to, że takiego typu edukacja ma dobroczynny wpływ  nie tylko na nabywanie umiejętności językowych, ale także na całokształt rozwoju poznawczego i możliwości intelektualnych u dzieci.

6. Język angielski i niemiecki prowadzony jest autorską i innowacyjną metodą nauczania, opartą na modelu naturalnej akwizycji języka, będącą pod stałą kontrolą metodyczną. Ta forma w unikalny sposób łączy w zabawie piękno tradycji i spuściznę kulturową wielu narodów, ucząc w naturalny sposób poprzez adaptacje najpiękniejszych bajek.

7. Absolwenci naszej placówki będą mieli możliwość kontynuacji nauki języka angielskiego i niemieckiego w naszej popołudniowej szkole językowej.

8. Kadrę metodyczną placówki stanowią nauczyciele z wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem i inwencją twórczą w stwarzanie najlepszych warunków  dla rozwoju różnego rodzaju umiejętności naszych podopiecznych.

9. Dzieci otrzymują w przedszkolu drobne prezenty z okazji urodzin i niespodzianki z okazji ważniejszych „świąt dziecięcych”.

10. Zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga, a także stale współpracujemy z rodzicami, co daje gwarancje dobrych wyników wspólnej pracy . Stosujemy bogactwo środków dydaktycznych, zapewniając stałe zainteresowanie małych słuchaczy. Kładziemy nacisk na wszechstronne wychowanie i wsparcie ogólnego rozwoju dziecka przy zachowaniu założeń psychologii rozwojowej dziecka i Konwencji Praw Dziecka