Punkt ul.Strumykowa

Z dniem 30.09.2020 roku punkt zakończył swoją działalność.

Szanowni Państwo informujemy, że nasza placówka podpisała umowę i otrzymała wsparcie w stanie epidemii od władz Miasta Zielona Góra w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z podpisaną umową są państwo zwolnieni z opłacania czesnego w miesiącu kwietniu oraz maju.

Serdecznie dziękujemy jako społeczność punktu przedszkolnego za wsparcie naszej działalności.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kraina Baśni” jest placówką z profilowanym językiem angielskim i na życzenie rodziców niemieckim prowadzonym autorską metodą „Krainy Baśni”. W trakcie pracy dbamy o wszechstronny rozwój dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa, a także współpracę z rodzicami dla osiągania coraz lepszych efektów naszych działań. W punkcie funkcjonuje grupa rodzinna dla dzieci 2,5 – 6 letnich. Dzieci podczas zajęć dydaktycznych odbywających się w oddzielnych salach są podzielone na mniejsze podgrupy wiekowe. Prowadzimy comiesięczne dyżury metodyczne i konsultacje dla rodziców. Przedszkole dysponuje dwoma salami przeznaczonymi dla dzieci, salą pobytu dziennego z bezpośrednim dostępem do sanitariatów oraz salą do nauki języków i zajęć w małej grupie. W sali tej stworzony jest kącik do pracy logopedycznej.

 

Informacje o punkcie:

 • W punkcie funkcjonuję grupa rodzinna dzieci  2,5 – 6 letnich.
 • W ramach opłaty zapewniamy:
  • Punkt czynny 6.30-17.00 z dwutygodniową przerwą wakacyjną na przełomie miesięcy lipca i sierpnia
  • Język angielski metodą „Krainy Baśni” 4 dni w tygodniu (4 dni zajęć w małych grupach 6-8 osobowych, jeden dzień zajęć w całej grupie)
  • Opiekę logopedy, pedagoga.
  • Minimum 3 zajęcia dodatkowe prowadzone przez punkt rytmika, tańce ogólnorozwojowe,koncerty filharmonii, muzykoterapia, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, warsztaty matematyczno-konstrukcyjne i informatyczne.
  • Dzieci otrzymują w przedszkolu niespodzianki z okazji ważniejszych „świąt dziecięcych”. Obchodzimy w przedszkolu urodziny dzieci.
 • Prowadzimy comiesięczne dyżury metodyczne i konsultacje dla rodziców
 • Punkt dysponuje dwiema salami przeznaczonymi dla dzieci:
  • sala pobytu dziennego z bezpośrednim dostępem do sanitariatów
  • sala do nauki języka angielskiego oraz zajęć w małej grupie. W sali tej stworzony jest kącik do pracy logopedycznej i psychologicznej.
 • Punkt dysponuje ogrodem jordanowskim z drewnianymi zabawkami.