II Kiermasz Wielkanocny

II KIERMASZ WIELKANOCNY

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Kiermaszu Wielkanocnym  organizowanym
wspólnie z Radą Rodziców.

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych
z organizacją pikniku rodzinnego w czerwcu.

Osoby chętne prosimy o wykonanie wspólnie z dziećmi ozdób przeznaczonych na
kiermasz. Wykonane ozdoby prosimy dostarczyć do sekretariatu
do dnia 25 marca 2015.

Kiermasz rozpoczniemy 26 marca.

Dyrekcja i Rada Rodziców